PIO FOND SRBIJE RASPISAO OGLAS ZA REHABILITACIJU U BANJAMA

20. август 2020.

Бесплатна рехабилитација у бањама -

 позив пензионерима чија је пензија до износа од 27.775,00 динара да се до 7. септембра пријаве за одлазак на бесплатну десетодневну рехабилитацију у једној од бања у нашој земљи

Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2020. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и пензију до 27.775,оо.

У бесплатну рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове превоза и боравка за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, као и за пратиоца слепог пензионера који је остварио право на рехабилитацију о трошку Фонда.

Право  на бесплатну рехабилитацију имају сви корисници пензија који, осим пензије која је нижа од горе наведеног износа, немају друга лична примања, као и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора, под условом да збир тих пензија не прелази горе наведени износ (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 15. 7. 2020. године 1€ = 117,5863 динара).

Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Пријаве на оглас се подносе од 20. августа закључно са 7. септембром 2020. године.

Уз пријаву, потребно је поднети пензијски чек као доказ о висини пензије, расположиву медицинску документацију (уколико је корисник поседује) и попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где желе да користе рехабилитацију, прецизирали су из Фонда. Из Фонда су навели да Фонд сноси трошкове смештаја у бањи, пун пансион, а уговорима са сваком бањом појединачно прецизиран је обим терапија које сваки корисник мора да добије, чиме је обезбеђено да рехабилитација буде у сваком појединачном случају прилагођена потребама пензионера.

Пензионери ће, током боравка у бањама бити потпуно медицински збринути, што подразумева лекарски преглед, ЕКГ, лабораторијске анализе, специјалистичке прегледе и визите одељењских лекара, као и најмање три врсте терапија у зависности од оцене лекара и области за коју је одредјена бања специјализована.

Пријаве се подносе преко удружењима пензионера, односно одбора корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште, а корисници са територије Косова са пребивалиштем, односно боравиштем ван Косова, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.

Ранг листа се посебно утврђује по врсти пензије (старосна, породична, инвалидска).

На редослед на ранг листи утицаће висина пензије, дужина стажа осигурања, дужина коришћења пензије, остварено право на туђу негу и помоћ и остварено право на породичну пензију (за корисника који је то право остварио као дете које није способно за самостални живот и рад).

Под једнаким условима, предност ће имати старији корисник пензије.

Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Чланови Београдског покрета трећег доба  ДОРЋОЛИЈАДА и

други пензионери Града Београда могу се за Бање пријавити

у улици Гундулићев Венац 41 на Дорћолу.

У просторијама Дорћолијаде, на поменутој адреси, ће Вас дочекати екипа новог ОПШТИНСКОГ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА СТАРИ ГРАД БЕОГРАД и пружити вам све ближе информације и потребну помоћ у попуњавању предвиђеног обрасца пријаве у времену од

11 до 14 часова свакога радног дана, закључно са 7 септембром 2020 године

  ЖЕЛИМО ВАМ УСПЕШНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПРИЈАТАН БОРАВАК У БАЊИ У КОЈОЈ ЋЕТЕ БОРАВИТИ!

УРЕДНИШТВО ВЕБСАЈТА www.dorcolijada.com

*         *        *

У ПРИЛОГУ ЈЕ СПИСАК УСТАНОВА У КОЈИМА КОРИСНИК ПЕНЗИЈЕ МОЖЕ ДА КОРИСТИ ПРАВО НА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРЕМА ФИЛИЈАЛАМА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ НА ЧИЈЕМ ПОДРУЧЈУ КОРИСНИК ИМА ПРЕБИВАЛИШТЕ

 ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ: 1. Специјална болница за рехабилитацију "Врањска Бања", Врање; 2. Специјална болница за рехабилитацију "Бујановац", Бујановачка Бања; 3. Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш; 4. Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер", Сијаринска Бања, Медвеђа; 5. Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", Пролом Бања; 6. Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", ПЦ Луковска Бања; 7. Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања", Сокобања; 8. Специјална болница за рехабилитацију "Бањица", Сокобања.

ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ: 1. Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер", Сијаринска Бања, Медвеђа; 2. Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш; 3. Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", Пролом Бања; 4. Специјална болница за рехабилитацију "Врањска Бања", Врање; 5. Специјална болница за рехабилитацију "Бујановац", Бујановачка Бања; 6. Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", ПЦ Луковска Бања; 7. Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања", Сокобања; 8. Специјална болница за рехабилитацију "Бањица", Сокобања.

 ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ: 1. Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", Пролом Бања; 2. Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", ПЦ Луковска Бања; 3. Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш; 4. Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања", Сокобања; 17 5. Специјална болница за рехабилитацију "Бањица", Сокобања; ФИЛИЈАЛА НИШ: 1. Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш; 2. Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", Пролом Бања; 3. Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", ПЦ Луковска Бања; 4. Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер", Сијаринска Бања, Медвеђа; 5. Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања", Сокобања; 6. Специјална болница за рехабилитацију "Бујановац", Бујановачка Бања; 7. Специјална болница за рехабилитацију "Врањска Бања", Врање; 8. Специјална болница за рехабилитацију "Бањица", Сокобања.

ФИЛИЈАЛА ПИРОТ: 1. Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш; 2. Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", Пролом Бања; 3. Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања", Сокобања; 4. Специјална болница за рехабилитацију "Бањица", Сокобања; 5. Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград", Гамзиградска бања, Зајечар.

ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ: 1. Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања", Рибарска Бања; 2. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања; 3. Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања", Сокобања; 4. Специјална болница за рехабилитацију "Бањица", Сокобања; 5. Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш.

 ФИЛИЈАЛА ЋУПРИЈА: 1. Специјална болница за рехабилитацију "Бањица", Сокобања; 2. Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш; 18 3. Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград", Гамзиградска бања, Зајечар; 4. Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања", Рибарска Бања; 5. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања; 6. Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања", Сокобања; 7. Институт за рехабилитацију Београд "Селтерс", Младеновац.

ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР: 1. Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград", Гамзиградска бања, Зајечар; 2. Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања", Сокобања; 3. Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања", Рибарска Бања; 4. Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш; 5. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања; 6. Специјална болница за рехабилитацију "Бањица", Сокобања.

ФИЛИЈАЛА БОР: 1. Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград", Гамзиградска бања, Зајечар; 2. Специјална болница за рехабилитацију "Бањица", Сокобања; 3. Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања", Рибарска Бања; 4. Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш; 5. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања; 6. Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања", Сокобања.

ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ: 1. Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка Бања", Аранђеловац; 2. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања; 3. Специјална болница за рехабилитацију "Горња Трепча", Горња Трепча; 4. Специјална болница за рехабилитацију, Ивањица; 5. Специјална болница за специјализовану рехабилитацију "Агенс", Матарушка Бања; 19 6. Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања", Рибарска Бања; 7. Институт за рехабилитацију Београд "Селтерс", Младеновац; 8. Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор", Чајетина.

ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО: 1. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања; 2. Специјална болница за специјализовану рехабилитацију "Агенс", Матарушка Бања; 3. Специјална болница за рехабилитацију "Горња Трепча", Горња Трепча; 4. Специјална болница за рехабилитацију, Ивањица; 5. Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања", Рибарска Бања; 6. Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор", Чајетина.

ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК: 1. Специјална болница за рехабилитацију, Ивањица; 2. Специјална болница за рехабилитацију "Горња Трепча", Горња Трепча; 3. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања; 4. Специјална болница за специјализовану рехабилитацију "Агенс", Матарушка Бања; 5. Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор", Чајетина.

 ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ: 1. Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор", Чајетина; 2. Специјална болница за рехабилитацију, Ивањица; 3. Специјална болница за рехабилитацију "Горња Трепча", Горња Трепча; 4. Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача; 5. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања; 6. Специјална болница за специјализовану рехабилитацију "Агенс", Матарушка Бања; 7. Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести, Нови Пазар. 

ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО: 1. Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача; 2. Специјална болница за рехабилитацију "Горња Трепча", Горња Трепча; 3. Специјална болница за рехабилитацију, Ивањица; 4. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања; 5. Специјална болница за специјализовану рехабилитацију "Агенс", Матарушка Бања; 6. Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор", Чајетина.

 ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ: 1. Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача; 2. Специјална болница за рехабилитацију "Термал", Врдник; 3. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања; 4. Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор", Чајетина; 5. Специјална болница за рехабилитацију, Ивањица; 6. Институт за рехабилитацију Београд "Селтерс", Младеновац.

ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА: 1. Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача; 2. Специјална болница за рехабилитацију "Термал", Врдник; 3. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања; 4. Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор", Чајетина; 5. Специјална болница за рехабилитацију, Ивањица; 6. Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", Пролом Бања; 7. Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", ПЦ Луковска Бања; 8. Специјална болница за специјализовану рехабилитацију "Агенс", Матарушка Бања; 9. Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа", Кањижа.

 ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО: 1. Институт за рехабилитацију Београд "Селтерс", Младеновац; 2. Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка Бања", Аранђеловац; 3. Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања", Сокобања; 4. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања; 5. Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш; 6. Специјална болница за рехабилитацију "Бањица", Сокобања.

ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ: 1. Институт за рехабилитацију Београд "Селтерс", Младеновац; 2. Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка Бања", Аранђеловац; 3. Специјална болница за рехабилитацију "Бањица", Сокобања; 4. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања; 5. Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш; 6. Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања", Сокобања.

ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР: 1. Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести, Нови Пазар; 2. Специјална болница за специјализовану рехабилитацију "Агенс", Матарушка Бања; 3. Специјална болница за рехабилитацију, Ивањица; 4. Специјална болница за рехабилитацију "Горња Трепча", Горња Трепча; 5. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања.

ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД: 1. Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш; 2. Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор", Чајетина; 3. Институт за рехабилитацију Београд "Селтерс", Младеновац; 4. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања; 22 5. Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања", Сокобања; 6. Специјална болница за неуролошка и посттрауматска стања "Др Боривоје Гњатић", Стари Сланкамен; 7. Специјална болница за рехабилитацију "Русанда", Меленци; 8. Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача; 9. Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка Бања", Аранђеловац; 10. Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести, Нови Пазар; 11. Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања", Рибарска Бања; 12. Специјална болница за специјализовану рехабилитацију "Агенс", Матарушка Бања; 13. Специјална болница за рехабилитацију, Ивањица; 14. Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград", Гамзиградска бања, Зајечар; 15. Специјална болница за рехабилитацију "Врањска Бања", Врање; 16. Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа", Кањижа; 17. Специјална болница за рехабилитацију "Бујановац", Бујановачка Бања; 18. Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер", Сијаринска Бања, Медвеђа; 19. Специјална болница за рехабилитацију "Јунаковић", Апатин; 20. Специјална болница за рехабилитацију "Термал", Врдник; 21. Специјална болница за рехабилитацију "Бањица", Сокобања; 22. Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", Пролом Бања; 23. Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", ПЦ Луковска Бања; 24. Специјална болница за рехабилитацију "Горња Трепча", Горња Трепча.

 ФИЛИЈАЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ: 1. Специјална болница за рехабилитацију "Јунаковић", Апатин; 2. Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа", Кањижа; 3. Специјална болница за рехабилитацију "Термал", Врдник; 23 4. Специјална болница за рехабилитацију "Русанда", Меленци; 5. Специјална болница за неуролошка и посттрауматска стања "ДР. Боривоје Гњатић`` Стари Сланкамен.

  ====================================================


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
© 2021 Flex. All Rights Reserved.