Organizacija

Organizacija - Zastita plus   

Preduzeće Zaštita plus doo. Beograd organizovano je kroz tri sektora rada:

I. DIREKCIJA   II. BEZBEDNOSNE USLUGE   III. OPŠTI I ZAJEDNIČKI POSLOVI

                                          I. Direkcija - odgovara osnivaču za uspešnost poslovanja i rukovođenja

Rukovodenje poslovanjem Društva i vodjenje poslovne politike; Organizovanje i rukovođenje procesom rada i odgovarnost za zakonitost rada Društva; Praćenje kretanja na tržištu iz oblasti delatnosti Društva; Neograničeno zastupanje i predstavljanje Društva prema trećim licima, državnim organima i ustanovama; Ugovaranje poslova i zaključivanje ugovora i staranje o njihovoj realizaciji; Vršenje kontrole izvršavanja poslova.

                                      II.Bezbednosne usluge

Praćenje proučavanje i primenjivanje savremenih dostignuća iz domena fizičko - tehničkog obezbeđenja; Predlaganje programa i planova iz domena fizičko – tehničkog obezbeđenja i staranje o njihovoj realizaciji; Proučavanje savremenih dostignuća iz oblasti tehničke zaštite, kao i drugih tehničkih sistema i uvođenje tehničkih i tehnoloških novina u cilju unapređenja projektovanja i inženjeringa;Vršenje rasporeda izvršilaca na objektima koji se obezbeđuju; Koordiniranje rada operatera i izvršilaca; Obezbeđivanje stručnog, kvalitetnog i efikasnog izvršavanja poslova i pravovremenog ispunjenja preuzetih obaveza; Regulisanje rada, obaveza, načina postupanja i odgovornosti operatera i izvršilaca poslova fizičko – tehničkog obezbeđenja; Sprovođenje zakonskih propisa koji se odnose na poslove fizičko – tehničkog obezbeđenja; Staranje o pravilnoj upotrebi i ispavnom funkcionisanju sredstava veze i drugih tehničkih sredstava, koja se koriste na poslovima fizičko – tehničkog obezbeđenja; Planiranje i sprovođenje marketinških aktivnosti; Zaključivanje ugovora i pracenje njihovog sprovođenja; Sprovođenje mera zaštite na radu u oblasti fizičko – tehničkog obezbeđenja.

                                             II/a Opšta i specijalna obuka za dobijanje odgovarajućih licenci

Organizivanje i sprovođenje obuke za dobijanje odgovarajućoh licenci za rad u skladu sa ovlašćenjen nadležnog organa; Organizivanje kondiciono-trenažne obuke  u skladu sa važećim propisima; Organizovanje ugovorene obuke za korisnike usluga; Razvoj i sprovođenje  programa obuke.

                                              III. Opsti i zajednilki poslovi

Pružanje stručne pomoći u radu; Praćenje, proučavanje i primenjivanje odgovarajućih propisa; Istraživanje i obrada tržišta; Predlaganje mera u cilju poboljšanja poslovanja; Vodjenje potrebne evidencije i dokumentacije; Procenjivanje  rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja; Obavljanje poslova predviđenih propisima o bezbednosti i zdravlju na radu i u radnoj okolini; Obavljanje poslove utrvđenih propisima o zaštiti od požara; Vršenje procene rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
© 2022 Flex. All Rights Reserved.