Vesti

Vesti

Februar 2019.

Novembar 2017

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA UDRUŽENJA PENZIONERA SAVEZNOG MUP-a

Kontrolni zdravstveni pregledi članova Udruženja izvršiće se 1. novembra 2017 godine (sreda) u prostorijama Udruženja Bulevar Revolucije 298, Beograd, od 8 - 13 cas.

Ekipa zdravstvenih radnika Doma zdravlja organa unutrašnjih poslova sa potrebnom opremom u sastavu lekara opšte prakse, kardiologa i oftalmologa uz odgovarajuci broj medicinskih tehničara dežuraće u našim prostorijama od 8 do 13 casova. Prema preporuci lekara opšte prakse za članove koji to žele obaviće se i vakcinacija protiv gripa.

POZIVAMO SVE NAŠE ČLANOVE DA SE ODAZOVU NA KONTROLNI ZDRAVSTVENI PREGLED KAO I DA SA SOBOM PONESU ZDRAVSTVENU KNJIŽICU I EVENTUALNU ZDRAVSTVENU DOKUMENTACIJU.

              Sekretarijat Udruženja i Komisija za socijalno humanitarne aktivnisti

============================================

27. febriar 2017.

ODRZANA PRVA SEDNICA SKUPSTINE UDRUZENJA PENZIONERA SAVENOG MUP-a

Na Sednici su usvojeni:

Izvestaji o radu i Finansijksi izvestaji Udruzenja i Preduzeca ‚‚Zastita plus‚‚ za 2016 godinu

Izveštaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju Udruzenja u 2016 godini

Programi rada i Finansijski planovi Udruzenja i Preduzeca ‚‚Zastita plus‚‚ za 2017 godinu 

       Odavanje poste munutom cutanja preminulim clanovima izmedju dve Sednice Skupstine

   

 =======================================================

19. maj 2016 - Beograd,

POTPISAN UGOVOR O POSLOVNO - TEHNIČKOJ SARADNјI
 

Udruženje penzionera MUP Republike Srbije, koje zastupa Vladimir Aleksić, predsednik Upravnog odbora, Udruženje penzionera SMUP, koje zastupa Vladimir Jestratijević, predsednik Upravnog odbora, Udruženje penzionisanih radnika unutrašnjih poslova Beograd, koje zastupa Goran Miškulin, predsednik Upravnog odbora i preduzeće „Zaštita plus“, koje zastupa Milovan Lapčević, direktor, 19.05.2016. godine potpisali su ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Ugovorne strane su se sporazumele o preduzimanju zajedničkih aktivnosti u: negovanju tradicija organa i službi bezbednosti, organizovanju društvenog života članova udruženja, zaštiti i unapređenju ličnog i društvenog standarda članova udruženja, obeležavanju jubileja udruženja, ogranizovanju izleta i drugih sličnih aktivnosti, usaglašavanju opštih akata i razmeni iskustava iz navedene oblasti, preduzimanju i drugih aktivno sti vezanih za ostvarivanje cilјeva i zadataka udruženja i stvaranju uslova za radno angažovanje penzionera u udruženjima i „Zaštiti plus“, kako bi se obezbedila sredstva neophodna za rad udruženja.

Ugovorne strane će sarađivati na realizaciji uslova postavlјenih odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju kroz: stručnu obuku, koja se sastoji u pripremi za polaganje stručnog ispita kandidata za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, radi sticanja potrebne licence i formiranju i zajedničkom korišćenju Kontrolnog centra, neophodnog za bavlјenje po slovima privatnog obezbeđenja. Ugovorne strane se obavezuju na zajednički nastup na tržištu usluga privatnog obezbeđenja, zajedničko učešće na konkursima za dobijanje poslova, saradnju u organizovanju i realizaciji pružanja usluga, kao i na zajedničko korišćenje sredstava i tehničke opreme. Takođe, u slučaju potrebe, ugovorne strane se obavezuju na pružanje pomoći u angažovanju i stručnom osposoblјavanju izvršilaca na poslovima privatnog obezbeđenja. Ostvarenu dobit ugovorne strane će deliti srazmerno učešću i doprinosu u vršenju konkretnih poslova, za koje će se zaklјučivati posebni ugovori.

                        =================================================================================================


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
© 2022 Flex. All Rights Reserved.