Oktobar 2022

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

 

      ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА САВЕЗНОГ МУП-А

 

Скупштина Удружења пензионера Савезног МУП-а на седници од 21.02.2019. године донела је одлуку да се приступи измени и допуни Статута Удружења.

Управни одбор Удружења на седници  од 9.04.2019 године формирао је Радну групу за припрему Нацрта измена и допуна Статута Удружења у складу са одлуком на поменутој седници Скупштине.

Радна група у саставу: Руководилац групе Дракче Димитријевић и

Чланови радне групе Бланка Георгиевски Јововић, Мирјана Поповић Милошевић, Душан Максимовић и Милован Лапчевић је радила у пуном саставу и на састанцима од 16.04.2019;  9.05.2019; 10.05.2019; 3.06.2019; 5.06.2022 и 8.09.2022 године припремила Нацрт за измену и допуну Статута Удружења.

 

Нацрт за измену и допуну Статута у складу са чланом 55. Статута Удружења пензионера Савезног МУП-а упућује се на јавну расправу која траје 30 дана.

Обавештавамо вас да је Нацрт измена и допуна Статута Удружења оглашен на Огласној табли Удружења и да јавна расправа траје од 10.10.2022 до 10.11.2022 године.

Све примедбе, предлоге, и сугестије можете доставити у писаној форми секратару Удружења у року оглашеном за трајање јавне расправе.

Након јавне расправе Управни одбор ће размотрити све пристигле предлоге на посебној седници и утврдити коначан Предлог измена и допуна Статута Удружења и доставити га Скупштини на разматрање и усвајање.

 

Beograd

10.10.2022

                          

РУКОВОДИЛАЦ РАДНЕ ГРУПЕ:

Дракче Димитријевић, с.р.