O nama

Nov 22, 2019

O nama   

Udruženje penzionera Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove osnovano je na Osnivačkoj skupštini 24. marta 1968.godine. Rešenjem Gradskog sekretara za unutrašnje poslove grada Beograda upisano u Registar pod brojem 180/68, 437/84 i 437-1/2001, nakon usklađivanja sa Zakonom o udruženjima nastavlјa rad kao Udruženje penzionera Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove.

Udruženje je dobrovolјna, nevladina i nedobitna  organizacija. Udruženje ostvaruje interese svojih članova u oblasti socijalno-humanitarne, kulturno-zabavne i sportsko-rekreativne aktivnosti, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Cilјevi Udruženja su zaštita i unapređivanje ličnog i društvenog standarda, socijalno-ekonomskog položaja isocijalne sigurnosti članova; praćenje,  istraživanje i otkrivanje pojava i slučajeva od značaja za život penzionera i predlaganje mogućih rešenja nadležnim službama; negovanje tradicija organa i službi bezbednosti i dr.

Organi Udruženja:

Skupština Udruženja – je najviši organ i čine je svi članovi Udruženja

Upravni odbor  5 članova

Nadzorni odbor – 3 člana

            =========================================================     

                                                                      ОДРЖАНИ РЕДОВНИ ИЗБОРИ У УДРУЖЕЊУ ПЕНЗИОНЕРА СМУП

Будући да је 7. марта 2022 године истекао мандат досадашњем сазиву органа Удружења пензионера

Савезног МУП-а, Управни одбор Удружења на седници од 25.02.2022 године, а на основу члана 27.

Статута, донeо је Одлуку о заказивању Изборне седницe Скупштине.

Изборна седница је одржана 6. априла 2022. године.

ПРЕ ПРЕЛАСКА НА ДНЕВНИ РЕД ПРЕДСТАВНИК УПРАВНОГ ОДБОРА РАДИША БЛАГОЈЕВИЋ ПОЗВАО ЈЕ

СВЕ ПРИСУТНЕ ДА СЕ МИНУТОМ ЋУТАЊА ОДА ПОШТА ПРЕМИНУЛИМ ЧЛАНОВИМА ИЗМЕЂУ ДВЕ

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ.

НАКОН ТОГА ЈЕ ОДЛУЧЕНО ДА ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ ПРЕДСЕДАВА РАДНО ПРЕДСЕДНИШТВО У

САСТАВУ:

 Председавајући Борисав Ковачевић, Чланови Милован Лапчевић и Душанка Гоцић

уз стручно присуство секретара Удружења Душана Максимовића

  РАДНО ПРЕДСЕДНИШТВО ЈЕ ПРЕДЛОЖИЛО СЛЕДЕЋИ ДНЕВНИ РЕД КОЈИ ЈЕ УСВОЈЕН ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА И ТО:

  1. Избор записничара и оверача записника
  2. Избор Верификационе Комисије и извештај те Комисије
  3. Извештај Радне групе о предложеним кандидатима у складу са Критеријумима и мерилима за предлагање и избор кандидата за органе Удружења уз кратке биографске податке за сваког кандидата.
  4. Избор Председника Скупштине
  5. Избор Заменика председника Скупштине
  6. Избор Председника Управног одбора
  7. Избор четири члана Управног одбора на предлог Председника Управног одбора
  8. Избор Председника и два члана Надзорног одбора
  9. Избор Заступника Удружења
  10. Разно

За записничара је изабран Владимир Дражић и за оверача записника Србољуб Вукашиновић

За Верификациону Комисију су изабрани  Душан Максимовић и Мирослав Нардин који су утврдили број присутних чланова на Седници и информисли Скупштину да су се стекли услови, у складу са Статутом, за рад Изборне Седнице Скупштине и пуноважно одлучивање.

Радна група, именована од стране Управног одбора Удружења, у саставу Јочић Ратомир, Милован Лапчевић и Милан Јовић која је размотрила предлоге кандидата за избор у органе Удружења, у складу са утврђеним Критеријумима и мерилима, обавила разговоре са кандидатима, утврдила листу кандидата за избор у органе и исто предложила Скупштини на разматрање и усвајање, уз образложење и кратке биографске податке о сваком кандидату појединачно.

На предлог и образложење Радне групе за Председника Скупштине једногласно је

изабран  Радиша Благојевић

На предлог и образложење Радне групе за Заменика председника Скупштине већином гласова је изабран Владимир Кошутић

На предлог и образложење Радне групе за Председника Управног одбора већином гласова је

изабран  Дракче Димитријевић

На Предлог и образложење новоизбраног Председника Управног одбора, већином гласова, изабрано је

четири члана Управног одбора и то: Јочић Ратомир, Палија Бошко, Јестратијевић Владимир и

Стојановић Благоје 

На предлог и образложење Радне групе изабрани су, већином гласова,  Председник Надзорног одбора

Гојко Поповић и два члана Надзорног одбора Милко Јаковљевић и Мирослав Нардин

На предлог и образложење Радне групе за заступнике Удружења, у складу са Статутом, изабрани су

Председник Скупштине Радиша Благојевић и Председник Управног одбора Дракче Димитријевић и

донета Одлука о упису нових заступника Удружења у Агенцију за привредне регистре.

Predsednik Skupštine

Radiša Blagojević

Zamenik Predsednika Skupštine Vladimir Košutić

Upravni odbor Udruženja – upravlјa radom Udruženja između dve sednice Skupštine u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine Za izvršavanje zadataka iz svoje nadležnosti Upravni odbor obrazuje stalna radna tela: Komisiju za socijalno-humanitarna pitanja i Komisiju za društvene aktivnostiPo potrebi obrazuje i druga radna tela.

Predsednik Upravnog odbora Drakče Dimitrijević Zamenik predsednika Upravnog odbora Ratomir Jočić
Član Upravnog odbora    Vladimir Jestratijević Član Upravnog odbora Blagoje Stojanović

 Član Upravnog odbora  

        Boško Palija      

 

   Komisija za humanitarne    aktivnisti 

       Predsednik Komisije          Zoran Ajdzanović
Komisija za društvene aktivnosti Predsednik Komisije           Vladimir Košutić    

Nadzorni odbor – vrši nadzor nad zakonitošću rada organa Udruženja i

nad sprovođenjem Statuta i drugih opštih akata

Predsednik Nadzornog odbora Gojko Popović   Član Nadzornog odbora  Miroslav Nardin

Član Nadzornog odbora Milko Jakovljević   Sekretar Udruženja Milan Jović            …

POŠTOVANI ČLANOVI, POSETIOCI I PRIJATELJI UDRUŽENJA

Websajt, odnosno Internet prezentacija Udruženja penzionera Saveznog Ministarstva za unutrašnje poslove, postavljena je marta meseca 2017 godine i namenjena je pre svega interesima svojih članova u cilju informisanja o radu Udruženja, planovima, programima, organizaciji i realizaciji delatnosti i aktivnosti Udruženja. Namenjena je i udruženjima penzionera organa unutrasnjih poslova i sluzbi bezbednosti, asocijacijama penzionera, opstinskim i granskim udruzenjima penzionera i drugim zainteresovanim organizacijama, organima, institucijama, zajednicama, humanitarnim društvima, ostalim udruženjima i pokretima treceg doba i drugima u zemlji i svetu, koji su zainteresovani za aktivnosti i saradnju sa ovim Udruženjem.

Websajt će, nadamo se, istovremeno uticati na podizanje stepena uključenosti članova našeg Udruženja u oblast informacionih tehnologija posebno putem edukativnih informatičkih programa. Websajt, u svojoj osnovi, nudi znatan prosperitet Udruženju i njegovom ukupnom clanstvu, okruženju u kome žive kao i čitavoj zajednici.

Pored toga Internet prezentacija će biti korisna i potencijalnim članovima Udruženja, tj. onima koji su bili u službi bivseg Saveznog MUP-a pa su presli u druge organe unutrašnjih poslova ili sluzbe bezbednosti iz kojih su penzionisani ili se nalaze pred penzionisanjem. Takodje otvaramo vrata i onima koji ispunjavaju uslove da se ukljuce u članstvo osnovanog Kluba Udruzenja kao što su članovi porodica naših clanova, penzioneri drugih organa unutrasnjih poslova i službi bezbedbosti i drugi prijatelji Udruženja.

Prezentacija ce takodje omoguciti posetiocima kako iz zemlje tako i iz inostranstva da doprinesu daljem razvoju boljeg i kvalitetnijeg života ukupne populacije trećeg zivotnog doba. S toga Urednistvo Websjata poziva sve posetioce da svojim učešćem, inicijativom, idejama, znanjem, sposobnostima i iskustvom doprinesu daljem razvoju boljeg i kvalitetnijeg  života.

 Pridružite nam se u takvim namerama, a mi se nadamo da će Vam poseta ove Prezentacije biti od koristiti.

 

  Autor projekta: Dušan Maksimović, prof.

       Urednistvo:

 Glavni i odgovorni urednik: Dušan Maksimović, prof.

Članovi uredništva:

Vladimir Jestratijević

Vladimir Košutić

=================================================