18. маја 2023 године ОРГАНИЗОВАН ЈЕ СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА У УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА САВЕЗНОГ МУП-а

У пракси вишегодишње примене Статута Удружења пензионера Савезног МУП-а уочена је потреба да се одређене одредбе важећег Статута преиспитају у смислу њиховог ближег појашњавања и прецизнијег дефинисања ради обезбеђивања ефикаснијег рада органа и тела Удружења у циљу остваривања интереса чланства Удружења.

Изменама и допунама Статута удружења пензионера Савезног МУП-а, који је усвојила Скупштина  удружења, омогућено је, између осталог, да се у чланство Удружења могу убудуће примати и њихови потомци тј. брачни другови и пунолетна деца чланова. Ово је посебно значајно решење с обзиром  да, по природи ствари, из године у годину све више опада број чланства.

Полазећи од таквог решења интересовање за учлањивањем у Удружење је добро и прва група нових чланова је примњена 18. маја 2023 године којима су свечано уручене чланске књижице Удружења. Том приликом су нови чланови информисани о циљевима и задацима Удружења, као и обавезама и правима чланства.

                                       ================================================================