Delatnosti Asocijacijе

DELATNOSTI ASOCIJACIJE

ASOCIJACIJA UDRUŽENJA PENZIONERA ORGANA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SRBIJE

Asocijacija udruženja penzonera unutrašnjih poslova Srbije je dobrovoljna, nevladina, nedobitna organizacija granskog karaktera, zasnovana na slobodi učlanjavanja Udruženja penzionera unutrašnjih poslova Srbije radi unapredjenja zajedničkih interesa i ciljeva.

Asocijacija sprovodi aktivnosti  kojima se ostvaruju ciljevi utvrdjeni Statutom Asocijacije. Oblasti utvrdjenih ciljeva su: razvijanje socijalno humanitarnih, uzajamnih i solidarnih odnosa, okupljanje i učlanjavanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva, kao i obezbedjivanja uslova za organizovanje društvenih, kulturno zabavnih i drugih aktivnosti.

Organi Asocijacije

Skupština Asocijacije   

Skupština Asocijacije je najviši organ Asocijacije. Skupštinu Asocijacije sacinjava po jedan pradstavnik Skupštine udruženja, članica Asocijacije, koga odredi Udruzenje

LJUBOMIR ALEKSIĆ,  PREDSEDNIK SKUPŠTINE

 

                     

BRANKO GORANOVIĆ, ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvrsni organ Skupštine i broji pored Predsednika još osam članova koje biraju članovi Skupštine na predlog članica. Izvršni odbor obrazuje komisije kao svoja radna tela i prati njihov rad. Stalne Komisije Izvršnog odbora su 1. Komisija za statutarna pitanja 2. Komisija za rekreaciju i odmor 3.Komisija za socijalna i materijalna pitanja.

DOBROSAV JANKOVIĆ, PREDSEDNIK IZVRSNOG ODBORA

      

ZAMENIK PREDSEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor – ima kontrolnu, nadzornu funkciju u cilju ostvarivanja i zastite prava i obaveza Asocijacije kao i članica Asocijacije.

 

OLGA JOJIĆ, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

 

Neposredni ciljevi i zadaci Asocijacije su:

Definisanje zajedničkih interesa članova Asocijacije

Saradnja sa repubilkim i drugim Udruženjima penzionera radi zajednickog delovanja

Ostvarivanje saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova

Učestvuje kod donošenja i izmena propisa kojima se uredjuju prava i položaj penzionera

Saradnja sa Medjunarodniom asocijacijama, udruženjima  i savezima

Deluje u cilju unapredjenja i poboljšanja materijalnog položaja penzionera

Radi na razvijanju i unapredjivanju društvene, kulturne i sportko rekreativne aktivnosti članica

Podstiče osnivanje udruženja penzionera unutrašnjih poslova na teritoriji Srbije i pomaže u njihovom radu

Pruža socijalno humanitarnu pomoć kroz razne oblike, u skladu sa Zakonom i Statutom

 

       ČLANICE ASOCIJACIJE UDRUZENJA PENZIONERA OUP SRBIJE

        1. Udruženje penzionera Saveznog MUP-a Bulevar Kralja Aleksandra 298, Beograd

       2. Udruženje penzionera MUP-a Republike Srbije, Kneza Miloša 86, Beograd

       3.Udruženje penzionisanih radnika UP grada Beograda, ul. Jovana Avakumovića br. 1/1,Bgd

       4. Udruženje penzionisanih radnika UP Bečej, Policijska stanica Bečej

       5. Udruženje penzionisanih radnika UP Niš, Policijska uprava Niš

       6. Klub penzionisanih radnika UP Kragujevac, Policijska uprava Kragujevac

       7. Klub penzionisanih radnika UP Smederevo, Policijska uprava Smederevo

       8. Udruženje penzionisanih radnika UP Valјevo, Policijska uprava Valjevo

       9. Udruženje penzionisanih radnika UP Subotica, Policijska uprava Subotica

       10.Klub penzionisanih radnika UP Šabac, Policijska uprava Šabac

       11.Udruženje penzionisanih radnika UP Loznica, Policijska stanica Loznica

       12.Udruženje penzionisanih radnika UP Novi Sad, Policijska uprava Novi Sad

       13.Udruženje penzionisanih radnika UP Zrenjanin, Policijska uprava Zrenjanin

       14.Udruženje penzionisanih radnika UP Bačka Topola, Policijska stanica Bačka Topola

       15.Udruženje penzionisanih radnika UP Kanjiža, Policijska stanica Kanjiž

       16.Udruženje penzionisanih radnika UP Užice, Policijska uprava Užice

       17.Udruženje penzionisanih radnika UP Pirot, Policijska uprava Pirot

       18.Udruženje penzionisanih radnika UP Zaječar, Policijska uprava Zaječar

       19.Udruženje penzionisanih radnika UP Kralјevo, Policijska uprava Kraljevo

       20.Udruženje penzionisanih radnika UP Čačak, Policijska uprava Čačak

           ============================================

На позив Државног савеза цивилне одбране Мађарске

Делегацијa Асоцијације удружења пензионера унутрашњих послова Србије

посетила Мађарску

                              

Делегација Асоцијације удружења пензионера МУП-а је, на позив Државног савеза цивилне одбране Мађарске, боравила у Будимпешти 16 и 17. октобра 2018. године. Делегацију је предводио председник Скупштине Асоцијације проф. др Андреја Савић. У саставу делегације били су чланови најужег руководства Асоцијације - Љубомир Алексић, заменик председника Скупштине, Владимир Алексић, председник Извршног одбора Скупштине и представници удружења-чланица Асоцијације из Суботице - Иван Стаменковић, Кањиже - Иштван Балинт, Бачке Тополе - Иштван Холо и Бечеја - Иштван Пастор. Домаћин је сносио трошкове боравка, док је УЗП МУП-а РС обезбедила превоз.

Службена посета на националном нивоу Мађарској је уследила након вишегодишњих врло интензивних облика сарадње појединачних чланица Асоцијације и мађарских партнера из Сегедина, Чонграда и других преко-граничних жупанија. Такође, веома добри политички односи двеју држава позитивно су утицали надаље продубљавање сарадње како на националном, тако и на појединачном плану. Протокол боравка делегације Асоцијације је, на основу политичке верификације од стране МУП-а Мађарске, дигнут на државни ниво (од прихвата и испраћаја делегације на граничном прелазу, службених разговора у Будимпешти, до присуства централној прослави 62. годишњице Државног савеза цивилне одбране.

У одвојеним службеним разговорима испред домаћина, које је предводио др АндрашТурош, председник Државногсавеза (пензионисани заменик министра унутрашњих послова Мађарске), учествовали су Атила Штејнер, потпредседник и Нандор Чонка, портпарол савеза. У другом сусрету домаћини су били представници огранка савеза за Будимпешту: Золтан Терењи, генерални директор савеза, Пал Кардош, председник огранка Будимпешта и Иштван Батиз, председник огранка из жупаније Чонград. Теме разговора су се односиле на упознање са радом њихове организације, као и наунапређење међусобне сарадње пензионерске популације министарстава унутрашњих послова Мађарске и Србије.

Посету делегације Асоцијације оцењујемо врло успешном и компатибилном добрим односима Министарстава унутрашњих послова Србије и Мађарске, као и укупним политичким односима двеју земаља.

Пажњу заслужује упознавање са Државним савезом цивилне одбране, као оригиналним решењем у мађарском систему националне безбедности. Овај савез, коме је у нашем системском решењу најближи Сектор МУП-а за ванредне ситуације, је од 2012. саставни део мађарског МУП-а, има задатак превентивног деловања у складу са заједничком активношћу Савеза и организационих јединица МУП-а. Савез територијално покрива 19 Жупанија и град Будимпешту са 2020 Удружења и 62139 регистрованих припадника пензионисаних припадника МУП-а, војске и других безбедносно погодних грађана, укључујући и омладинце.                                                                                                                                                                                                                          

С обзиром даје у деловању припадника Савеза акценат на патролну и осматрачку делатност у заштити вредности од општег и друштвеног интереса, остварено је значајно укључење пензионисаних припадника министарстава ‘'силе’' по основу волонтирања или надокнаде само материјалних трошкова. Тиме је, не само смањен број активних полицијских службеника за око 30%, већ је дошло и до смањења броја кривичних дела и прекршаја, што је значајно утицало на повећање квалитета националног система безбедности.

Уз захвалност за досадашњу као и будућу логистичку подршку МУП-а Србије, као матичне установе Асоцијације удружења пензионисаних припадника министарства, сматрамо да су њихова искуства интересантна за даљу доградњу нашег система националне безбедности. У том смислу изражавамо пуну спремност да се, појединачно или институционално, укључимо у евентуалне активности на овом плану.

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА СКУПШТИНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ       

Владимир Алексић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ

Проф. др Андреја Савић

                                                 =========================================================================

25.APRIL 2018

   ODRZANA SEDNICA SKUPSTINE ASOCIJACIJE UDRUZENJA PENZIONERA ORGANA UNUTRASNJIH POSLOVA SRBIJE, 25. APRILA 2018 GODINE, KOJOJ JE PREDSEDSAVAO PREDSEDNIK SKUPSTINE ASOCIJACIJE PROF. DR. ANDREJA SAVIC. NA SEDNICI SU RAZMATRANI IZVESTAJI O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU IZVRSNOG ODBORA U 2017 GODINI KOJE JE OBRAZLOZIO PREDSEDNIK TOGA ODBORA VLADIMIR ALEKSIC. 

NAKON ISCRPNE I KONSTRUKTIVNE DISKUSIJE O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JEDNOGLASNO SU USVOJENI SVI PREZENTIRANI MATERIJALI KAO I PROGRAMI RADA ZA 2018 GODINU.

==========================================

Novembar 2017

UDRUZENJE PENZIONERA MINISTARSTVA UNUTRASNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE PROSLAVILO 30. GODISNJICU OSNIVANJA I RADA. SVECANA MANIFESTACIJA JE ODRZANA 30.11.2017 GODINE. MANIFESTACIJI PRISUSTVOVALI CLANOVI UDRUZENJA PENZIONERA ORGANA UNUTRASNJIH POSLOVA IZ CELE SRBIJE, GOSTI I PRIJATELJI UDRUZENJA.

MANIFESTACIJI PRISUSTVOVALI UVAZENI GOSTI I TO PODPREDSEDNIK VLADE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTAR UNUTRASNJIH POSLOVA DR. NEBOJSA STEFANOVIC, DIREKTOR POLICIJE VLADIMIR REBIC, PREDSEDNIK SAVEZA PENZIONERA REPUBLIKE SRBIJE DJURO PERIC, PREDSEDNIK ASOCIJACIJE UDRUZENJA PENZIONERA ORGANA UNUTRASNJIH POSLOVA SRBIJE Prof. Dr. ANDREJA SAVIC, PREDSEDNIK GRADSKOG ODBORA PENZIONERA BEOGRADA VASILIJE BELOBRKOVIC, PREDSTAVNICI UDRUZENJA PENZIONERA SAVEZNOG MUP-a VLADIMIR JESTRATIJEVIC, BORIVOJE KOVACEVIC, SMILJKA KERZIC I DRUGI, PREDSEDNICI BROJNIH OPSTINSKIH UDRUZENJA PENZIONERA OUP SRBIJE I MNOGI DRUGI CLANOVI, GOSTI I PRIJATELJI UDRUZENJA PENZIONERA MUP SRBIJE.

 
                                                       

                                                        

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUZENJA PENZIONERA REPUBLICKOG MUP-a SRBIJE VLADIMIR ALEKSIC URUCIO JE PODPREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTRU UNUTRASNJIH POSLOVA DR. NEBOJSI STEFANOVICU ZNACAJNO PRIZNANJE - PLAKETU UDRUZENJA PENZIONERA MUP-a SRBIJE najviše priznanje Udruženja za doprinos u radu, ZA PODRSKU, SVESTRANU I OBOSTRANU SARADNJU. 

ZATIM JE URUCIO PLAKETU Prof. Dr. ANDREJI SAVICU, PREDSEDNIKU ASOCIJACIJE UDRUZENJA PENZIONERA ORGANA UNUTRASNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE, KAO I PLAKETE I ZAHVALNICE NAJSTARIJIM ZASLUZNIM CLANOVIMA UDRUZENJA.

Nebojša Stefanović je cestitao i zahvalio predstavnicima Udruženja na pomoći i savetima i rekao da njihovo ogromno iskustvo treba preneti mladima. Rekao da je sa njima razgovarao i o tome šta je potrebno učiniti za penzionere koji su radili i svoju karijeru završili u Ministarstvu. 

``Kako da ogromno iskustvo koje vi imate ne zaboravimo i prenesemo na mlade policijske službenike, koji tek sada svoje prve korake čine u policiji i koji bi trebali da čuju sve ono što ste uradili, sve one dobre rezultate i aktivnosti kojima je načinjen jedan čvrst i stabilan sistem bezbednosti Republike Srbije `` - rekao je Stefanović.``

  Pohvalio je jednu od važnih aktivnosti koje su započete ove godine - uključivanje penzionera policije u projekte koje je pokrenulo Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa Ministarstvom prosvete u svim osnovnim školama u Srbiji. ``Moram da naglasim da penzioneri policije imaju veoma važnu ulogu u predavanjima učenicima četvrtog i šestog razreda koja se odvija u osam nastavnih celina.To je dobar primer, jedan od mnogih, koje ćemo zajedno raditi. Da svako od vas, ko to želi, postane deo tima koji pomaže i građanima, da shvate koliko je važno iskustvo koje imate`` - naglasio je Stefanović. 

Stefanović je istakao da država više nego ranije brine o socijalnom i materijalnom položaju penzionera. ``Hoćemo da Srbija bude bezbednija i sigurnija nego što je danas i da vas uključimo u obuke, edukacije, kao i kroz Kriminalističko - policijsku akademiju i ove projekte koje radimo u školama. Želim da naša deca dobiju informaciju iz prve ruke, da čuju informaciju od nekog ko je to zaista radio, a ne samo čitao o tome i da naša deca nauče koliko je važno da poštuju i starije generacije``- istakao je ministar.

PRIGODAN KULTURNO UMETNICKI PROGRAM UZ UCESCE I POLICIJSKOG ORKESTRA GRADA BEOGRADA - BURNO SU POZDRAVILI SVI PRISUTNI NA OVOJ JUBILARNOJ MANIFESTACIJI

======================================

Septembar 2017

USPEŠNO POČELA REALIZACIJA  PROTOKOLA O SARADNJI NA PROGRAMU

           ‚‚OSNOVI BEZBEDNOSTI DECE‚‚

POTPISANOM OD STRANE POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA UNUTRASNJIH POSLOVA

DR. NEBOJŠE STEFANOVIĆA I MINISTRA PROSVETE MLADENA ŠARČEVIĆA.

 

         U OSNOVNIM ŠKOLAMA SRBIJE RELIZACIJA PROGRAMA OSNOVA BEZBEDNOSTI DECE

         NAIŠLA NA IZVANREDAN ODZIV I INTERESOVANJE KAKO UČENIKA ČETVRTOG I ŠESTOG RAZREDA TAKO I RODITELJA I NASTAVNOG OSOBLJA.

PAŽLJIVO PRAĆENJE PROGRAMA I AKTIVNO UČESTVOVANJE UČENIKA

U PROGRAMSKIM TEMAMA: 

1. Bezbednost dece u saobracaju

2. Policija u sližbi gradjana

3. Nasilje kao negativna društvena pojava

4. Prevencija i zaštita dece od opojnih droga i alkohola

5. Bezbedno korišćenje Interneta i društvenih mreža

6. Prevencija i zaštita dece od trgovine ljudima

7. Zaštita od požara

8. Zaštita od tehničko - tehnoloških opasnposti i prirodnih nepogoda

 

Detalj sa obuke u jednoj beogradskoj osnovnoj skoli

=======================================================

26.juni 2017

Od septembra 2017 u osnovnim skolama Srbije novi fakultativni predmet o bezbednosti dece

 

POTPREDSEDNIK VLADE I MINISTAR UNUTRASNJIH POSLOVA DR. NEBOJŠA STEFANOVIĆ I MINISTAR PROSVETE MLADEN ŠARČEVIĆ POTPISALI PROTOKOL O SARADNJI NA PROGRAMU ‚‚OSNOVI BEZBEDNOSTI DECE‚‚ UZ PRISUSTVO DELEGACIJA OBA MINISTARSTVA I DELEGACIJE ASOCIJACIJE UDRUZENJA PENZIONERA OUP-a SRBIJE.

U OSNOVNOJ ŠKOLI ‚‚VUK KARADŽIĆ‚‚ U BEOGRADU USPEŠNO IZVEDENA OGLEDNA NASTAVA UTVRDJENOG PROGRAMA, UZ POMOĆ SAVREMENIH NASTAVNIH STREDSTAVA, KOJA JE IZAZVALA VELIKO INTERESOVANJE DECE I SVIH PRISUTNIH.

Asocijacija udruženja penzionera OUP-a ucestvuje u realizaciji IZUZETNO ZNAČAJNOG PROGRAMA OBUKE ‚‚Osnovi bezbednosti dece‚‚ u saradnji sa  Ministarstvom unutrasnjih poslova Republike Srbije i Ministarstvom prosvete Republike Srbije. 

Pored brojnih visoko strucnih radnika Ministrastva unutrasnjih poslova Republike Srbije u ovaj znacajan projekat ukljuceno je i preko 40 članova Udruzenja penzionisanih radnika MUP-a Srbije, Udruženja penzionisanih radnika bivšeg Saveznog ministarstva unutrasnjih poslova i opstinskih udruzenja penzionera OUP-a - članica Asocijacije udruzenja penzionera OUP-a Srbije. Penzionisani policajci sastavni su deo sistema bezbednosti i njihovo iskustvo i znanje je veoma značajno istakao je nedavno Ministar Dr. Nebojsa Stefanović na ciji su se poziv bivši poilicajci svesrdno odazvali.

U ODELJENJIMA ČETVRTOG I ŠESTOG RAZREDA U SVIM OSNOVNIM ŠKOLAMA U SRBIJI DECA ĆE IMATI PRILIKU DA, U ZAVISNOSTI OD UZRASTA, BUDI INFORMISANA O OSAM VAŽNIH TEMA- NASTAVNIH JEDINICA KOJE OBUHVATA UTVRDJENI PROGRAM: 

1. Bezbednost dece u saobracaju

2. Policija u sližbi gradjana

3. Nasilje kao negativna društvena pojava

4. Prevencija i zaštita dece od opojnih droga i alkohola

5. Bezbedno korišćenje Interneta i društvenih mreža

6. Prevencija i zaštita dece od trgovine ljudima

7. Zaštita od požara

8. Zaštita od tehničko - tehnoloških opasnposti i prirodnih nepogoda

      ===================================================================================================================

29 Mart 2017

                                     ODRZANA redovna sednica Skupštine Asocijacije udruženja penzionera OUP-a kojom je predsedavao Predsednik Skupstine Prof. Dr. Andreja Savic.

Uz prisustvo delegata svih clanica - Udruzenja penzionera OUP Srbije, Sednici prisustvovali Podpredsednik Vlade Republike Srbije i Ministar unutrasnjih poslova Nebojsa Stefanovic i Direktor policije Vladimir Rebić.

29 Mart 2017 18:42 - TANJUG

Stefanović: Iskustvo penzionisanih policajaca veoma značajno

Penzionisani policajci sastavni su deo sistema bezbednosti i njihovo iskustvo i znanje može biti veoma značajno, poručio je danas potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

Stefanović:Iskustvo penzionisanih policajaca veoma značajno

BEOGRAD - Penzionisani policajci sastavni su deo sistema bezbednosti i njihovo iskustvo i znanje može biti veoma značajno, poručio je danas potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

Kako je navedeno u saopštenju, on je na redovnoj sednici Skupštine Asocijacije udruženja penzionera MUP-a izneo konkretan predlog da se bivši radnici MUP-a uključe u školska predavanja i prenesu deci svoje iskustvo i predavanjima podignu nivo njihove svesti o značaju bezbednosti.

==========================================================================


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
© 2022 Flex. All Rights Reserved.