Januar 2023

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine Udruzenja od 15. Decembra 2022 godine doneta je Odluka o formiranju Organizacionog odbora za jubilarno obeležavanje 55 godina od osnivanja Udruženja penzionera Saveznog MUP-a.

U Organizacioni odbor izabrana su 33 člana Udruženja. Skupština je ovlastila predsednika Organizacionog odbora Radišu Blagojevića da, po potrebi, u sastav Odbora može uključiti i druge članove koji su zainteresovani za angazovanje u pripremi ove proslave.

U Organizacioni odbor imenovani su: Radiša Blagojević, Predsednik organizacionog odbora i članovi: Vladimir Košutić, prof. dr Andreja Savić, Borisav Kovačević, Drakče Dimitrijević, Ratomir Jočić, Boško Palija, Vladimir Jestratijević, Blagoje Stojanović, Zoran Ajdžanović, Milovan Lapčević, Dušan Maksimović, Dragan Mihajlović, Slavica Ivanović, Smilјka Keržič, Milenko Todović, Miloš Stevović, Slavko Milanović, Dušanka Gocić, Milan Jović, Vladimir Đerić, Božidar Stojanović, Radisav Bogićević, Stevan Šegan, Mirko Despot, Gordana Dragoslavić, Nada Kostić, prof. dr Nikola Ivančević, Nikola Netaj, Dragomir Marinković, Milan Dimić, Dragomir Mosurović, Milorad Đaković, Ljubinka Jovanović i Gojko Popović.

25. januara 2023 godine odrzan je konstituitivni sastanak Organizacionog Odbora za proslavu jubileja – 55 godina od osnivanja i rada Udruzenja penzionera Saveznog MUP-a.

Na sastanku je izabrano rukovodstvo Organizacionog odbora u sastavu: Radiša Blagojević, predsednik, Vladimir Košutić, sekretar i članovi: Drakče Dimitrijević, Dušan Maksimović, Milan Jović, Gojko Popović i Mirko Despot.

Dogovoreno je da se: svečana sednica Skupštine Udruženja održi 24.03.2023. godine u sali MZ „Lipov lad“; da se na sednicu pozovu svi članovi Udruženja, pripremi spisak i pozovu gosti; organizuje izložba likovnih radova naših članova; pripreme predlozi za dodelu priznanja i nagrada; štampa glasilo „Naše aktuelnosti“; obezbedi kulturno-umetnički program i pripremi prigodan koktel sa muzikom. 

Zaklјučeno je da se pripremi Nacrt programa proslave jubileja, satnica događanja i finansijski plan koji ce se razmotriti na Organizacionom odboru i zatim uputiti Upravnom odboru Udruženja na razmatranje i usvajanje.

                             ==================================================