15. Децембар 2022

Prvoj sednici Skupstine je, 15.12.2022, predsedavao

Predsednik Skupstine Radiša Blagojević

koji je, najpre, informisao prisutne članove Skupstine da je, na žalost, od predhodne Sednice preminulo 16 članova Udruženja.

Sekretar Udruženja Milan Jović pročitao je imana preminulih, nakon čega je pozvao sve prisutne da se minutom ćutanja oda pošta svim preminulim članovima izmedju dve sednice Skupstine.

Predsednik Skupstine predlozio je Dnevni red

koji je pripremljen u dogovoru sa Upravnim odborom Udruženja.

 Nakon usvajanja Dnevnog reda Predsednik Skupstine je

vodio sednicu po predvidjenim tačkama.

  • Na sednici je usvojen Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine od 06.04.2022
  • Razmatrani su i usvojeni Izvestaji o radu Udruženja za 2021 godinu i Program rada za 2023 godinu, koje je podneo i obrazlozio Predsednik Upravnog odbora Drakče Dimitrijević,
  • Razmatrani su i usvojeni Finansijski izvestaji Udruzenja za 2021 i Finansijski plan Udruženja za 2023 godinu, koj je podneo i obrazlozio  Dragan Mihailovic, ovlasceni racunovodja Udruženja.
  • Razmatran je i usvojen Izvestaj o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu.
  • Razmatrani su i usvojeni Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Preduzeća ‚‚Zaštita plus‚‚ za 2021 godinu i Finansijki plan ‚‚Zaštite plus‚‚ za 2023 godinu, koji je podneo i obrazlozio Direktor toga preduzeca Milovan Lapcevic.
  • Formiran je Organizacioni odbor za svecano obeležavanje jubilarne 55. godinišnjice od osnivanja i rada Udruženja penzionera Saveznog MUP-a koje ce se obaviti na dan Udruženja 24. marta 2023.

Izabrani su Predsednik i Zamenik predsednika Organizacionog odbora za proslavu jubileja kao i njegovi članovi. Za Predsednika Organizacionog odbora izabran je Radiša Blagojević, a za Zamenika Vladimir Košutić. Dogovoreno je da Organizacioni odbor od svojih članova formira operativno Radno telo radi pripreme kompletnog predloga Programa obeležavanja jubilarne godišnjice.

  • Razmatran je i usvojen Predlog izmena i dopuna Statuta Udruženja penzionera Saveznog MUP-a, koji će se sa prečišćenim tekstom dostaviti na verifikaciju Agenciji za privredne registre Beograd.

Diskusija pojedinih članova Skupštine doprinela je blizem razmatranju i sagledavanju pojedinih pitanja iz rada Udruženja.

Nakon završene Sednice organizovan je novogodisnji koktel uz druzenje i muziku za sve clanove Skupstine i ivrsena je podela zidnih kalendara za 2023 godinu.

==========================================================================