22.decembar 2022

Povodon jubileja Udruzenja penzionera UP Valjevo

22. decembra 2022 godine je, u Valjevu,

orgnaizovalo druženje  penizionera organa unutrasnjih poslova Srbije i

sportsko rekretativno takmicenje u sest sportskih disciplina.

Prateći dugogodišnju tradiciju, Udruženje penzionera UP Valjevo, od svog osnivanja, praktikuje druzenja i takmičenja u rekreativno sportskim disciplinama i istovremeno organizuje, uvek uspesnu,

humanitarnu akciju dobrovoljnog davanja krvi.

Tokom svoga poslovanja Udruzenju penzonera UP Valjevo uručena je specijalna nagrada grada Valjeva.

IZVRŠNI ODBOR ASOCIJACIJE UDRUŽENјA PENZIONERA UNUTRAŠNјIH POSLOVA SRBIJE DODELIO JE PLAKETU UDRUŽENJU PENZIONERA UNUTRAŠNJIH POSLOVA GRADA VALJEVA ZA IZUZETAN DOPRINOS U FUNKCIONISANјU I OSTVARIVANјU STATUTARNIH CILjEVA ASOCIJACIJE.

Predsednik Udruženja penzionera UP Valjevo Vladislav Milivojević docekao je goste sa paznjom dobrog domacina i nakon sportsko rekretaivnog dela organizovan je zajednicki rucak i nastavljeno druzenje uz pesmu i igru.

Sve prisutne su pozdravili i pozeleli srecnu Novu godinu, dobro zdravlje i  jos vise aktivnosti u narednom periodu u oblasti sportsko rekreativnih, kulturnih i drugih aktivnosti u narednom periodu Ljubomir Aleksic, Predsednik Skupštine Asocijacije penzionera radnika OUP Srbije i

Podpredsednik opštine Valjevo  Viktor Mićić.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE ASOCIJACIJE UDRUŽENJA PENZIONERA OUP, LJUBOMIR ALEKSIĆ, JE TOM PRILIKOM ISTAKAO:

‚‚IMAM POSEBNU ČAST I ZADOVOLjSTVO DA U IME ASOCIJACIJE UDRUŽENјA PENZIONERA UNUTRAŠNјIH POSLOVA SRBIJE ČESTITAM UDRUŽENјU PENZIONERA UNUTRAŠNјIH POSLOVA VALjEVO 20-TO GODIŠNјICU OD OSNIVANјA I RADA I DA IM POŽELIM DA JOŠ MNOGO GODINA NASTAVE SA USPEŠNIM RADOM NA ORGANIZOVANјU I PRUŽANјU SOCIJALNIH, ZDRAVSTVENIH, KULTURNO-ZABAVNIH, REKREATIVNIH I DRUGIH POTREBA SVOJIM ČLANOVIMA‚‚

ZATIM JE UKAZAO NA DOBRU SARADNјU UDRUŽENјA PENZIONERA OUP SA MINISTARSTVOM UNUTRAŠNјIH POSLOVA SRBIJE I POLICIJSKIM UPRAVAMA U SRBIJI, LOKALNIM SAMOUPRAVAMA I SAVEZOM PENZIONERA SRBIJE POŽELEVŠI DA ONA UBUDUŽE BUDE JOŠ BOLjA I SADRŽAJNIJA, PRE SVEGA U REALIZACIJI CILjEVA I ZADATAKA OD OBOSTRANOG INTERESA.

Na druženju u Valjevu, povodom jubileja, učestvovala je i

SPORTSKO REKREATIVNA EKIPA UDRUNJENJA PENZIONERA SMUP-a.

U okviru sportsko rekreativnog takmicenja ekipa Udruzenja penzionera SMUP-a, koju je predvodio Vladimir Kosutic, Predsednik Komisije za drustvene aktivnosti, je ostvarila dobre rezultate osvajajući pehare i diplome:

Prvo mesto u fudbalu (penali na male godlove bez golmana),

Drugo mesto u pikadu

Treće mesto u šahu,

Treće mesto u košarci i

Treće mesto u ukupnom plasmanu

Ekipu su činili: Gojko Popović, Miša Stevović, Milorad Mića Knežević, Slavica Ivanović, Dušan Vukša, Miša Brborović i Vladimir Jestratijević.

Čestitamo sportskoj ekipi Udruženja penzionera Savenog MUP-a

Uredništvo Websajta

               =================================================================