6. novembra 2022 god. Udruženje penzionera Policijske Uprave Niš, svečano je obeležilo 44 godina postojanja i rada Udruženja.

Na poziv Predsednika toga Udruzenja, Zivane Spasić, odazvala se i grupa penzionera Saveznog MUP -a, od 18 clanova i prisustvovala istoj proslavi.

Na pocetku proslave skupu se obratio Podpredsednik Izvrsnog odbora Asocijacije udruzenja penzoionera organa unutrasnjih poslova i Predsednik Komisije za drustvene aktivnosti UP SMUP-a, Vladimir Kosutic i pozeleo dalji uspesan rad slavljeniku, dobro zdravlje i dug zivot svim clanovima toga Udruzenja.

U ime Udruzenja penzionera Saveznog MUP-a prisutnima se obratio Predsednik Upravnog odbora Drakce Dimitrijevic, preneo dobre zelje za dalji rad Udruzenja penzionera Policijske uprave Nisa i tom prilikom, u ime Udruženja penzionera SMUP-a, poklonio umetničku sliku – ulje na platnu Juhas Istvana ‚‚Kraj sela‚‚.

 Druženje domačina i gostiju je, uz pesmu i igru, nastavljeno je do kasno veče.

===================================================================================